Akıllı Trafik Sistemleri


Günümüzde, kentsel nüfus artışı, sanayileşme, hızla artan araç sayısı ve kara taşımacılığının yaygınlaşması gibi sebeplerden dolayı şehir içi ve şehirlerarası trafiği planlamak ve yönetmek oldukça zorlaşmıştır.

Tandem Trafik olarak, Akıllı Trafik Sistemleri Uygulamalarımızla hizmet vermekteyiz.

  • Uyarmalı Sinyalizasyon Kontrol Sistemi

Sabit zamanlı programların yetersiz olduğu, trafiğin akış yönü ve yoğunlunun farklılık gösterdiği yada ana arterlerin daha verimli kullanılabilmesi için talep (trafik) uyarmalı sinyalizasyon sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bunlar günümüzde adaptif, yarı uyarmalı,tam uyarmalı ve yaya uyarmalı olarak dört ana başlıkta toplanabilir. İşin mantığına inildiğinde yaya uyarmalı sinyalizasyonda, yarı uyarmalı tiptir

  • Yarı Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi;

Yarı uyarmalı sinyalizasyon sistemlerinde kavşak kollarının bazılarına ki bunlar genellikle ana yola bağlanan çok az araç çıkışı olan tali yollardır.

Örneğin bir köy, fabrika yada taş ocağı vb. Yerlerden gelen yolların artere birleştiği noktalar. Bu sistemde amaçlanan, gün içerisinde ki döngüde hiç bir araç gelmemesine rağmen tali yollara zaman ayırarak ana yolu durdurulması ile oluşan, trafik birikmesi, verimsizlik ve yakıt sarfiyatının önüne geçilmesidir. Bu şekilde tali yollara loop dedektör vb. sensörler yerleştirerek ana yollara sürekli yeşil süresi vermek, sensörlerde talep oluştuğunda ise tali yöndeki araça yeşil verilerek güvenli bir şekilde her iki tarafında trafikte seyri sağlanır. Dilenirse tali yöndeki yeşil süresi talebin devamlılığına göre uzatılabilir yapıda programlama yapılabilir. Bu tip kavşaklarda herhangi bir sensör arızasına karşı yedekte bir sabit program bulunur ve arıza tespit edilirse sinyalizasyon otamatikman sabit zamanlı programa geçiş yapar.

  • Tam Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi;

Bu istemde dikkat edilmesi gereken birinci husus sinyalize kavşaktaki kolların yoğunluğunun değişken olmasıdır.

Aksi taktirde sistem sabit zamanlı programdan daha verimli olamayacak ve talep saymaktan öteye gidemeyecektir.

Yukarıda belirtilen değişken yoğunluk koşulu sağlanıyorsa, bu tip sinyalizasyonlarda bütün kollara ve yayalar için loop sensör, erişilebilir yaya butonu vb. sensörler eklenerek, talebe göre geçiş hakkı ve süreleri verilir. Bu durumla  yeşillere minimum ve maximum değerler girilir, bunun sebebi, yoğunluğun az olduğu fazın talep geldiğinde talebin karşılanarak tekrar hemen diğer kollara yeşile geçmesidir. Böylelikle hiç talep olmayan kol hiç zaman kaybettirmemiş, az talep gelen yol ise yeterince süreden sonra kapatıldığı için yeşil süresi yoğunluğun çok olan kollara verilerek optimum verimlilik elde edilir. Ayrıca bununla birlikte yaya talebi olmadığı zamanlarda yayalar için de haricen trafik akışı kesilmemiş olur. Bu tip kavşaklarda herhangi bir sensör arızasına karşı yedekte bir sabit program bulunur ve arıza tespit edilirse sinyalizasyon otomatikman sabit zamanlı programa geçiş yapar.

  • Adaptif Sinyalizasyon Sistemi;

Tam uyarmalı sinyalizasyon sistemine ilaveten mevcut ulaşım ağında bulunan kavşakların birbiriyle haberleşmesini sağlayan ve daha gelişmiş algoritmasıyla çeşitli sensörlerden gelen trafik verilerini kullanan bu sistem, trafik yönetimini optimize eder ve kavşaklardaki yoğunluğu azaltarak zamandan ve yakıttan tasarruf edilmesine olanak sağlar. Örneğin; yoğun bir arterde veya kavşakta bulunan araçların kaçının arterde devam ettiği, kaçının tali yollara saptığı bilgisini ilgili komşu kavşaklara ileten adaptif sinyalizasyon sistemi gelişmiş algoritması sayesinde ilgili kavşakların daha araçlar gelmeden anlık olarak önlemlerini almalarını sağlar ve kırmızı-yeşil sürelerini iyileştirerek araç yoğunluğunu azaltır.